Từ khóa tìm kiếm: nợ đọng thuế

Điện Biên phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng
Điện Biên phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng

VOV.VN -Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng trong năm nay.

Điện Biên phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng

Điện Biên phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng

VOV.VN -Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng trong năm nay.