Từ khóa tìm kiếm: Xung đột quân sự

Máy bay Việt Nam không qua vùng xung đột quân sự ở Trung Đông
Máy bay Việt Nam không qua vùng xung đột quân sự ở Trung Đông

VOV.VN -Cục hàng không Việt Nam khẳng định, hiện các máy bay của Việt Nam không bay qua vùng xung đột quân sự ở Trung Đông.

Máy bay Việt Nam không qua vùng xung đột quân sự ở Trung Đông

Máy bay Việt Nam không qua vùng xung đột quân sự ở Trung Đông

VOV.VN -Cục hàng không Việt Nam khẳng định, hiện các máy bay của Việt Nam không bay qua vùng xung đột quân sự ở Trung Đông.