Từ khóa tìm kiếm: người mất tích

Tìm thấy thi thể cụ bà sau 2 ngày mất tích trên sông
Tìm thấy thi thể cụ bà sau 2 ngày mất tích trên sông

Sau 2 ngày tìm kiếm, người thân và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ Ngô Thị Vịnh trên sông, cách nơi cụ gặp nạn khoảng 700m.

Tìm thấy thi thể cụ bà sau 2 ngày mất tích trên sông

Tìm thấy thi thể cụ bà sau 2 ngày mất tích trên sông

Sau 2 ngày tìm kiếm, người thân và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ Ngô Thị Vịnh trên sông, cách nơi cụ gặp nạn khoảng 700m.