Từ khóa tìm kiếm: thu hồi đất

TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro
TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro

Trên diện tích đất công viên bị thu hồi để xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có 33 cây xanh, trong đó có một số cây thuộc loại cổ thụ, gỗ quý.

TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro

TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro

Trên diện tích đất công viên bị thu hồi để xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có 33 cây xanh, trong đó có một số cây thuộc loại cổ thụ, gỗ quý.