Từ khóa tìm kiếm: Kỷ cương

Ngày càng nhiều hành vi lệch chuẩn: Kỷ cương-phép nước không nghiêm?
Ngày càng nhiều hành vi lệch chuẩn: Kỷ cương-phép nước không nghiêm?

VOV.VN - Nếu kỷ cương-phép nước không nghiêm thì rõ ràng người ta không thành thói quen ứng xử theo chuẩn. 

Ngày càng nhiều hành vi lệch chuẩn: Kỷ cương-phép nước không nghiêm?

Ngày càng nhiều hành vi lệch chuẩn: Kỷ cương-phép nước không nghiêm?

VOV.VN - Nếu kỷ cương-phép nước không nghiêm thì rõ ràng người ta không thành thói quen ứng xử theo chuẩn. 

Hà Nội đôn đốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Hà Nội đôn đốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN -UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Hà Nội đôn đốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Hà Nội đôn đốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN -UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Hơn một lần, Quốc hội lo lắng về đạo đức xã hội
Hơn một lần, Quốc hội lo lắng về đạo đức xã hội

VOV.VN -Nếu đạo đức không được chú trọng thì thành quả kinh tế, đôi khi cũng trở về con số không. 

Hơn một lần, Quốc hội lo lắng về đạo đức xã hội

Hơn một lần, Quốc hội lo lắng về đạo đức xã hội

VOV.VN -Nếu đạo đức không được chú trọng thì thành quả kinh tế, đôi khi cũng trở về con số không. 

Nhìn từ Hội nghị T.Ư 7: Muốn làm lãnh đạo, hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên
Nhìn từ Hội nghị T.Ư 7: Muốn làm lãnh đạo, hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên

VOV.VN - Nhân dân có quyền kỳ vọng, tới đây, những "công bộc" của mình hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên, thay vì nghĩ đến viễn cảnh “vinh thân, phì gia”

Nhìn từ Hội nghị T.Ư 7: Muốn làm lãnh đạo, hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên

Nhìn từ Hội nghị T.Ư 7: Muốn làm lãnh đạo, hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên

VOV.VN - Nhân dân có quyền kỳ vọng, tới đây, những "công bộc" của mình hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên, thay vì nghĩ đến viễn cảnh “vinh thân, phì gia”

2 nội dung chính của Phiên thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018
2 nội dung chính của Phiên thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018

Qua 2 tháng đầu của năm 2018, tình hình KT-XH tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

2 nội dung chính của Phiên thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018

2 nội dung chính của Phiên thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018

Qua 2 tháng đầu của năm 2018, tình hình KT-XH tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết
Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

VOV.VN - Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

VOV.VN - Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Thủ tướng và quyết tâm xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính
Thủ tướng và quyết tâm xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng đi muộn về sớm, làm việc chểnh mảng trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng và quyết tâm xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính

Thủ tướng và quyết tâm xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng đi muộn về sớm, làm việc chểnh mảng trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng: Sẽ lập Tổ công tác để chấn chỉnh kỷ cương hành chính
Thủ tướng: Sẽ lập Tổ công tác để chấn chỉnh kỷ cương hành chính

VOV.VN - Tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm tiếp tục giữ kỷ cương hành chính tốt hơn, nhất là những việc liên quan đến người dân. 

Thủ tướng: Sẽ lập Tổ công tác để chấn chỉnh kỷ cương hành chính

Thủ tướng: Sẽ lập Tổ công tác để chấn chỉnh kỷ cương hành chính

VOV.VN - Tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm tiếp tục giữ kỷ cương hành chính tốt hơn, nhất là những việc liên quan đến người dân. 

Chính phủ năm 2018: Siết chặt kỷ cương, khắc phục “trên nóng dưới lạnh"
Chính phủ năm 2018: Siết chặt kỷ cương, khắc phục “trên nóng dưới lạnh"

VOV.VN - Chính phủ tiếp tục đặt vấn đề kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển”, công chức yếu kém.

Chính phủ năm 2018: Siết chặt kỷ cương, khắc phục “trên nóng dưới lạnh"

Chính phủ năm 2018: Siết chặt kỷ cương, khắc phục “trên nóng dưới lạnh"

VOV.VN - Chính phủ tiếp tục đặt vấn đề kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển”, công chức yếu kém.

Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?
Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?

VOV.VN - Hà Nội chỉ đạo điều hành cải cách hành chính theo 5 hướng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả một việc một đầu mối.

Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?

Hà Nội làm được gì trong Năm Kỷ cương hành chính 2017?

VOV.VN - Hà Nội chỉ đạo điều hành cải cách hành chính theo 5 hướng: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả một việc một đầu mối.