Từ khóa tìm kiếm: nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới: Đường về đích còn xa
Xây dựng nông thôn mới: Đường về đích còn xa

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 21 xã bãi ngang, ven biển. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở đây vô cùng gian nan và “rối như tơ vò”.

Xây dựng nông thôn mới: Đường về đích còn xa

Xây dựng nông thôn mới: Đường về đích còn xa

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 21 xã bãi ngang, ven biển. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở đây vô cùng gian nan và “rối như tơ vò”.

Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà
Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà

VOV.VN - Vì căn bệnh thành tích nên nhiều nơi huy động sức dân một cách vô tội vạ dẫn đến thực trạng nông thôn mới chỗ này na ná chỗ kia.

Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà

Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà

VOV.VN - Vì căn bệnh thành tích nên nhiều nơi huy động sức dân một cách vô tội vạ dẫn đến thực trạng nông thôn mới chỗ này na ná chỗ kia.