Từ khóa tìm kiếm: Bộ Tư pháp

Tài khoản Facebook của Bộ Tư pháp Campuchia bị tin tặc tấn công
Tài khoản Facebook của Bộ Tư pháp Campuchia bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Tài khoản Facebook của Bộ tư pháp Campuchia đang bị tin tặc tấn công và điều hành trong mấy ngày qua.

Tài khoản Facebook của Bộ Tư pháp Campuchia bị tin tặc tấn công

Tài khoản Facebook của Bộ Tư pháp Campuchia bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Tài khoản Facebook của Bộ tư pháp Campuchia đang bị tin tặc tấn công và điều hành trong mấy ngày qua.

Hàn Quốc miễn phí xin visa cho du khách để kích cầu du lịch
Hàn Quốc miễn phí xin visa cho du khách để kích cầu du lịch

VOV.VN - Từ ngày 6/7 -30/9, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ miễn phí xin visa cho khách đi du lịch từ Trung Quốc và 4 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Hàn Quốc miễn phí xin visa cho du khách để kích cầu du lịch

Hàn Quốc miễn phí xin visa cho du khách để kích cầu du lịch

VOV.VN - Từ ngày 6/7 -30/9, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ miễn phí xin visa cho khách đi du lịch từ Trung Quốc và 4 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối
Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp tục giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối trong quá trình xây dựng dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp tục giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối trong quá trình xây dựng dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi

Sẽ truy đến cùng trách nhiệm hình sự của pháp nhân
Sẽ truy đến cùng trách nhiệm hình sự của pháp nhân

VOV.VN - Trong một số trường hợp, nếu chỉ quy định trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thì sẽ không thể xác định được người phải chịu trách nhiệm hình sự

Sẽ truy đến cùng trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Sẽ truy đến cùng trách nhiệm hình sự của pháp nhân

VOV.VN - Trong một số trường hợp, nếu chỉ quy định trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thì sẽ không thể xác định được người phải chịu trách nhiệm hình sự

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự
Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

VOV.VN -“TNHS của các em cần giới hạn trong phạm vi các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm cụ thể”

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

VOV.VN -“TNHS của các em cần giới hạn trong phạm vi các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm cụ thể”