Từ khóa tìm kiếm: Tinh gọn bộ máy

Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?
Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?

VOV.VN - HCM sẽ sẽ xóa bỏ HĐND cấp quận, phường từ ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giám sát, chống lạm quyền ở đây sẽ được thực hiện như thế nào?

Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?

Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?

VOV.VN - HCM sẽ sẽ xóa bỏ HĐND cấp quận, phường từ ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giám sát, chống lạm quyền ở đây sẽ được thực hiện như thế nào?

Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể
Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể

VOV.VN - Thái Nguyên đã và đang sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tích cực, đồng bộ.

Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể

Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể

VOV.VN - Thái Nguyên đã và đang sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tích cực, đồng bộ.

Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp
Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp

VOV.VN - TP Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương, dư luận đánh giá cao.

Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp

Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp

VOV.VN - TP Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương, dư luận đánh giá cao.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?
Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?
Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

VOV.VN-Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

VOV.VN-Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo
Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo

VOV.VN - Cần tính đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước sau khi sáp nhập, chứ không phải bằng những con số báo cáo.

Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo

Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo

VOV.VN - Cần tính đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước sau khi sáp nhập, chứ không phải bằng những con số báo cáo.

Sau 3 năm sáp nhập: Thanh Hóa đã giảm gần 1.600 thôn
Sau 3 năm sáp nhập: Thanh Hóa đã giảm gần 1.600 thôn

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, quy mô thôn, bản, tổ dân phố lớn hơn, người đứng đầu không đơn thuần là người "đánh kẻng, gõ chiêng", gác cổng làng như trước.

Sau 3 năm sáp nhập: Thanh Hóa đã giảm gần 1.600 thôn

Sau 3 năm sáp nhập: Thanh Hóa đã giảm gần 1.600 thôn

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, quy mô thôn, bản, tổ dân phố lớn hơn, người đứng đầu không đơn thuần là người "đánh kẻng, gõ chiêng", gác cổng làng như trước.

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động
Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Bạc Liêu: Hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở Thông tin và truyền thông
Bạc Liêu: Hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở Thông tin và truyền thông

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Bạc Liêu: Hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở Thông tin và truyền thông

Bạc Liêu: Hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở Thông tin và truyền thông

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ngành Hải quan sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục
Ngành Hải quan sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch giảm số lượng chi cục hải quan, Tổng cục Hải quan đã ra mục tiêu, trong quý I năm 2019 sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục hải quan.

Ngành Hải quan sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục

Ngành Hải quan sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch giảm số lượng chi cục hải quan, Tổng cục Hải quan đã ra mục tiêu, trong quý I năm 2019 sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục hải quan.