Từ khóa tìm kiếm: nguồn nhân lực

APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực
APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực

VOV.VN - Đại biểu các nền kinh tế APEC khẳng định bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nguồn nhân lực.

APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực

APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực

VOV.VN - Đại biểu các nền kinh tế APEC khẳng định bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nguồn nhân lực.

Người Việt chi 3 tỷ USD/năm để có được nền giáo dục quốc tế
Người Việt chi 3 tỷ USD/năm để có được nền giáo dục quốc tế

VOV.VN -Mỗi năm người Việt chi khoảng 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế do hạn chế trong quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài.

Người Việt chi 3 tỷ USD/năm để có được nền giáo dục quốc tế

Người Việt chi 3 tỷ USD/năm để có được nền giáo dục quốc tế

VOV.VN -Mỗi năm người Việt chi khoảng 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế do hạn chế trong quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài.

Những đường lối khởi nghiệp phổ biến trên thế giới
Những đường lối khởi nghiệp phổ biến trên thế giới

VOV.VN - Khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và khởi nghiệp có khả năng chuyển nhượng là một trong những xu hướng khởi nghiệp phổ biến trên thế giới.

Những đường lối khởi nghiệp phổ biến trên thế giới

Những đường lối khởi nghiệp phổ biến trên thế giới

VOV.VN - Khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng và khởi nghiệp có khả năng chuyển nhượng là một trong những xu hướng khởi nghiệp phổ biến trên thế giới.