Từ khóa tìm kiếm: tiếp xúc cử tri

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Sáng 17/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong dự lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Người.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Sáng 17/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong dự lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Người.