Từ khóa tìm kiếm: vi khuẩn

Lật tẩy chiêu trò bơm tạp chất vào tôm sú
Lật tẩy chiêu trò bơm tạp chất vào tôm sú

Bơm bột agar (thạch rau câu) vào tôm sú để biến những con tôm đông lạnh màu nhợt nhạt, hư hỏng thành con tôm có màu tươi sống và tăng được trọng lượng.

Lật tẩy chiêu trò bơm tạp chất vào tôm sú

Lật tẩy chiêu trò bơm tạp chất vào tôm sú

Bơm bột agar (thạch rau câu) vào tôm sú để biến những con tôm đông lạnh màu nhợt nhạt, hư hỏng thành con tôm có màu tươi sống và tăng được trọng lượng.