Từ khóa tìm kiếm: nhà ở xã hôi

Công nhân được mua nhà với giá 100 triệu đồng

Người lao động chỉ phải trả trước 20% cho những căn hộ giá 100-150 triệu đồng, rộng khoảng 30m2.