Từ khóa tìm kiếm: nhà ở xã hôi

Công nhân được mua nhà với giá 100 triệu đồng
Công nhân được mua nhà với giá 100 triệu đồng

Người lao động chỉ phải trả trước 20% cho những căn hộ giá 100-150 triệu đồng, rộng khoảng 30m2.

Công nhân được mua nhà với giá 100 triệu đồng

Công nhân được mua nhà với giá 100 triệu đồng

Người lao động chỉ phải trả trước 20% cho những căn hộ giá 100-150 triệu đồng, rộng khoảng 30m2.